ABOUT DUKICK

Được thành lập bởi những người trẻ với chuyên môn vững vàng, dám xông pha trên mặt trận QUẢNG CÁO luôn biến đổi từng ngày và đỏi hỏi sức sáng tạo cao.

DUKICK SERVICE

icon

TVC

icon

iTVC

icon

Music video

icon

Viral video

icon

Sitcom series

icon

Digital video ad

icon

Product video

icon

Commerical photography

OUR TEAM

PHẠM NHẬT PHƯƠNG
PHẠM NHẬT PHƯƠNG
CEO
PHẠM GIA NAM
PHẠM GIA NAM
CEO
PHẠM THỊ QUY
PHẠM THỊ QUY
HR Manager
NGUYỄN THỊ THANH THỦY
NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Senior Account
LÂM PHƯƠNG
LÂM PHƯƠNG
Senior Account
ĐẬU PHƯỚC SANG
ĐẬU PHƯỚC SANG
Set Designer

nominated award

Quảng Cáo Sáng Tạo Việt Nam
Quảng Cáo Sáng Tạo Việt Nam
Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất Dukick
Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất Dukick
Giám Đốc Hình Ảnh Xuất Sắc Nhất Dukick
Giám Đốc Hình Ảnh Xuất Sắc Nhất Dukick

Contact

Please fill the message content in the form below and send it to us. We will reply you after receiving.