Tương Lai Cho Em

Xuất phát từ những chia sẻ về nỗi ám ảnh của các em học sinh và hiện trạng thực tế của các công trình nhà vệ sinh tại các địa phương chưa đảm bảo những điều kiện cơ bản, dự án “Vệ sinh học đường” đã luôn mang theo nhiều trăn trở trong suốt quá trình thực hiện.