Kiến Tạo Tương Lai Bền Vững

Ramond Holdings là nhà đầu tư phát triển đô thị-công nghiệp và nghỉ dưỡng sở hữu tiềm lực tài chính vững chắc, nguồn lực quỹ đất đẹp cùng đội ngũ con người giàu hoài bão, giàu sáng tạo, kiến tạo các dự án bất động sản đẳng cấp quốc tế giá trị bền vững về lợi ích kinh tế - tiện ích sử dụng - thân thiện thiên nhiên cho khách hàng, đối tác, cộng đồng.