Describe

NĂM SỨC MẠNH VÔ CỰC | Trailer giới thiệu

5 đứa con của Ngũ Hành, khi hội tụ lại, sẽ giải phóng một sức mạnh lớn đến không ngờ.

Ngũ hành tương sinh, hay Ngũ hành tương khắc.

Ngũ hành tương sinh sẽ tạo ra một tập hợp những kẻ mạnh.

Ngũ hành tương khắc sẽ tập hợp tất cả trong một kẻ mạnh nhất.

XEM TẠI ĐÂY

----------------------------

Client: Chiến Thần 3D - Funtap

Director: Gia Nam

Excutive Producer: Phạm Nhật Phương

 

Custom tab
Custom content written here