Describe

 

HẸN EM KIẾP SAU

10 năm, 3 kiếp, hay ngàn vạn kiếp trôi qua, dù là phàm nhân hay thần linh, thì khi yêu đều giống nhau. Người ta không yêu nhau vì định mệnh phải thế. Người ta vì yêu nhau mà tạo ra định mệnh của riêng mình. 

XEM TẠI ĐÂY

----------------------------

Client: Tình Kiếm 3D - Funtap

Director: Gia Nam

Excutive Producer: Phạm Nhật Phương

Custom tab
Custom content written here