Describe

ĐỪNG ĐỨNG SAU | Unica | Clip cảm động về phụ nữ

 

Mọi người luôn đòi hỏi quá cao ở nữ giới, phải giỏi việc nước - đảm việc nhà, và chính điều đó khiến phụ nữ luôn phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình, và cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn hảo. Nhưng phụ nữ đẹp khi họ được là chính mình, tự tin, độc lập, có đam mê phấn đấu và có một tâm hồn đẹp.

XEM TẠI ĐÂY

----------------------------

Client: Unica

Director: Gia Nam

Excutive Producer: Phạm Nhật Phương

Custom tab
Custom content written here