Describe

ALOHA | Đại gia Corona | NSƯT Quang Thắng

"Táo Kinh Tế" Quang Thắng hạ phàm xuống trần thế dưới hình hài phú ông. Nhưng trong thời kì dịch bệnh corona hoành hành thì cuộc sống của đại gia cũng không khỏi bị đảo lộn. Cùng đón xem phú ông Quang Thắng sẽ xoay xở như thế nào để đối phó với virus nhé.

 

----------------------------

Production House: Dukick Film

Client: NSƯT Quang Thắng - Bingnet

Director: Gia Nam

Excutive Producer: Phạm Nhật Phương

Custom tab
Custom content written here