Betia English

Betia English là một TVC kết hợp giữa Dukick Advertising Film x VTC Online giới thiệu về app học Tiếng Anh được phát triển bởi Công ty Công nghệ Giáo dục hàng đầu Hàn Quốc Hodoo Labs, phát hành độc quyền tại Việt Nam bởi VTC Online - Một trong những đơn vị tiên phong chú trọng ứng dụng công nghệ vào giáo dục với bề dày kinh nghiệm và thành tích.