CEO - PHẠM NHẬT PHƯƠNG

Thạc sĩ PR - Quảng cáo, Đại học New South Wales, Sydney, Australia. Từng giảng dạy tại khoa Báo chí và truyền thông – USSH. Đã từng giữ nhiều chức vụ leader trong các công ty về Marketing - Truyền thông như Orion Media, iBiero

CREATIVE DIRECTOR - PHẠM GIA NAM

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đạo diễn, DOP cho nhiều sản phẩm viral clip có sức lan toả mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam như (Vodka Cá Sấu, …)